• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2024 - Custom text here

ZG30lat 001]11 października 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym PROMENADA w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego SITP z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z udziałem prezesów oddziałów SITP, członków Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych. Na zaproszenie prezesa SITP Bronisława Skaźnika w spotkaniu uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W części posiedzenia poświęconej jubileuszowi 30-lecia prezes SITP przedstawił rys historyczny Stowarzyszenia, podkreślając m.in. że współpraca z Państwową Strażą Pożarną stanowi bardzo ważny element w działalności Stowarzyszenia. Wiele podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć nie zostałoby zrealizowanych bez życzliwego wsparcia i pomocy ze strony Komendy Głównej PSP i jej kierownictwa. Stwierdził także, że szczególną życzliwość dla działań Stowarzyszenia odczuwa się od czasu kiedy funkcję komendanta głównego PSP sprawuje gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Współpraca stała się wręcz modelowa, z obopólną chęcią pomocy.
Podczas spotkania swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielił się m.in. Henryk Jaworski - prezes SITP w okresie dwóch pierwszych kadencji, Członek Honorowy SITP.
W swoim wystąpieniu gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił zasługi Stowarzyszenia w promowaniu na przestrzeni 30 lat wiedzy o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym także o ważnej roli jaką w tym zakresie spełnia kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”, wydawany przez Stowarzyszenie już od 11 lat. Nawiązując do przedstawionego rysu historycznego stwierdził, że był to dla Stowarzyszenia czas wytężonej i owocnej pracy i sukcesów odgrywających bardzo ważną rolę w budowaniu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił także, że sukcesy te przekładają się na bardzo dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant główny PSP zobowiązał się również do udzielania daleko idącego wsparcia w różnego rodzaju przedsięwzięciach Stowarzyszenia realizowanych na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Następnie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz przekazał na ręce prezesa SITP plakietę z życzeniami z okazji jubileuszu 30-lecia SITP.
W dalszej części spotkania prezes SITP wręczył członkom Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych SITP wyróżnienia honorowe SITP i NOT za wielkie zaangażowanie i fachowość w promowaniu najlepszych prac dyplomowych związanych z ochroną przeciwpożarową dyplomantów wyższych uczelni.
Oddział SITP w Olsztynie reprezentowany był przez prezesa, Roberta Flicińskiego.

Opracowano na podstawie materiałów SITP i KG PSP.
Foto: Zdzisław Kiedio.

DSC082297 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w Olsztynie, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zorganizował konferencję szkoleniową pt.: „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”.
Konferencja, którą otworzyli:

  • prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Senator RP,
  • st. bryg. Jan Słupski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
  • kol. Robert Fliciński, Prezes Oddziału SITP w Olsztynie,

odbyła się w sali konferencyjnej UWM przy ul. Heweliusza 4 w Olsztynie.
Tematyka konferencji poświęcona była zachowaniu się i odporności ogniowej konstrukcji budowlanych w warunkach pożarowych, a także sposobom skutecznego prowadzenia działań gaśniczych na wypadek pożarów wewnętrznych i szkolenia w tym zakresie.
 Wyjątkowość konferencji polegała na jej międzynarodowym aspekcie. Wykładowcami byli m.in. światowej sławy eksperci z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, John McDonough i Shan Raffel z Australii, którzy są współautorami publikacji, pt.: „3D firefighting", omawiającej kompleksowo nowoczesne metody gaszenia pożarów oraz związane z nimi zagrożenia. Wykładowcy z Australii po raz pierwszy gościli w Polsce, natomiast możliwość ich wysłuchania była wydarzeniem, co najmniej na skalę europejską.
Za rok planowana jest kolejna konferencja, na którą już zapraszamy...
Tematy konferencji „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”:
•    Oddziaływania na konstrukcje budowlane w warunkach pożaru - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Projektowanie konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych. Palący problem izolacji - Maria Dreger, Rockwool Polska,
•    Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych  - mgr inż. Marek Łukomski – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych mgłą wodną - Sławomir Karkocha, Instac
•    Wentylacja strumieniowa. Systemy zabezpieczające ekipy ratownicze - Włodzimierz Łącki, Fläkt Woods Polska,
•    Skuteczne działanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych - Leszek Demidowicz, Ambient System,
•    Realizacja szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – doświadczenia krajów członkowskich CTIF - bryg. Jacek Borowski, Komenda Główna PSP,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych. Standardy szkolenia a rzeczywistość - st. kpt. Szymon Kokot-Góra, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
•    Realistyczne szkolenie. Po co zawracać sobie głowę? - Shan Raffel – Australia,
•    Zachowanie się pożaru a zachowanie strażaka. Gdzie jest „nasze” miejsce? - John McDonough– Australia,

/Opracował - Robert Fliciński/