• 1

  Witamy na stronie SITP Olsztyn

 • 2

  Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2023 - Custom text here

DSC05882W dniach 9-10 czerwca 2014 roku w pięknych sceneriach średniowiecznego Zamku w Rynie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Pożary wewnętrzne”.
Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych.
Patronatem honorowym konferencję objęli: Komendant Główny PSP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rektor UWM.
Było to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali światowej, które po raz pierwszy miało miejsce w Polsce. Konferencja Międzynarodowa Pożary Wewnętrzne to coroczna konferencja grupy IFIW (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych) odbywająca się co roku w innym kraju.
Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Osoby zainteresowane zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej miały okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem była też okazja wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać kontakty z międzynarodowym gronem opiniotwórczych ekspertów. Udział gości zagranicznych był doskonałą okazją do zacieśniania współpracy. Wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, wynikał z udziału ekspertów z 18 krajów w tym m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Hong Kongu i wielu krajów Europy sprawia, że konferencja jest niezwykle wyjątkowym wydarzeniem.
W całym wydarzeniu wzięło udział 220 osób.
Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów:
- kol. Robert Fliciński, Prezes SITP Oddział w Olsztynie,
- st. bryg. Mirosław Rutecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
- Steven Kerber – Szef Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Pożarów UL IFSR ze Stanów Zjednoczonych.
Całą konferencję w sposób nieoceniony moderował kol. dr Dariusz Ratajczak.
Swoją obecnością konferencję uświetnili:
• Prezes SITP, Bronisław Skaźnik
• Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP, bryg. Jacek Borowski
• Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg Tomasz Leszczyński
• Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Janusz Wiśniewski,
• Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP, Ryszard Małolepszy
• Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr Dariusz Ratajczak
• Dyrektor Biura Wykonawczego ZOW ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński
Tematy konferencji:

 • Wentylacja pożarowa - Stefan Svensson (Szwecja)
 • Najnowsze badania nad środowiskiem pożaru i taktyką działań gaśniczych - Steve Kerber (Stany Zjednoczone)
 • Szkolenie z użyciem ognia jako symulacja- Ed Hartin (Stany Zjednoczone)
 • FIRE: nowa definicja ognia - Peter McBride (Kanada)
 • Kontrola przepływu gazów pożarowych a powiązane kwestie taktyczne - Michael Reick (Niemcy)
 • przerwa kawowa
 • Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce - Szymon Kokot-Góra (Polska)
 • Pokaz wykorzystania miniatur obiektów do symulacji warunków pożaru - Shan Raffel (Australia)
 • Demonstracja technik operowania prądami gaśniczymi - John McDonough (Australia), Karel Lambert (Belgia)

Całe przedsięwzięcie wspomogły firmy:

 • Flakt Woods
 • Rockwool Polska
 • Mercor
 • D+H
 • Ambient System
 • Polon-Alfa
 • Promat
 • PPH GRAS
 • Protekta
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
 • Grupa Egeria
 • Procom

Niezapomnianym wspomnieniem z konferencji, poza nabytymi wiedzą i doświadczeniem, na pewno będzie wyjątkowa kolacja w scenerii i strojach średniowiecznych.

Do zobaczenia za rok.

Zdjcie0644aW dniach 8-11 maja 2014 roku na bazie Portu Jachtowego Marina Bełbot Yacht Charter w Wilkasach nad Jeziorem Tajty odbyły się III Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP i Puchar 30.lecia Oddziału Stołecznego SITP. Załogi startowały w dwóch kategoriach: na turystycznych jachtach kabinowych Bolero 805 i Bingo 930. W regatach po raz pierwszy udział wzięła także reprezentacja SITP Oddział w Olsztynie w składzie:

 • kol. Jacek Baczewski,
 • kol. Robert Fliciński,
 • kol. Mariusz Klemański,
 • kol. Tomasz Lacki.

Po dwóch dobach naprawdę wyczerpujących zawód nasza ekipa szczęśliwie dopłynęła do mety, zajmując bardzo dobrą VII lokatę.

Zwycięzcami regat okazały się reprezentacje z Warszawy, ale za rok już przygotowujemy się do rewanżu!!

IMG 20140403 123118W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków SITP Oddział w Olsztynie.

Spotkanie przebiegło wg programu:

 • podsumowana została działalność Oddziału SITP w roku 2013.
 • przedstawione zostały i poddane dyskusji plany działalności na rok 2014 r.
 • dokonano zmiany w członkach Zarządu SITP Oddział w Olsztynie.
 • Omówiono stan realizacji i złożenia do orgnizacji konferencji konferencji NT. pożarów wewnętrznych - czerwiec 2014 r.
 • dyskutowno o sprawach związanych z funkcjonowaniem SITP w Olsztynie.

Walne Zebranie zaszczycił swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki, który podziękował członkom Stowarzyszenia za pracę na rzecz szerzenia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zadeklarował pomoc w działalności olsztyńskiego oddziału. Prezes SITP Oddział w Olsztynie podziękował Komendantowi za okazywane wsparcie oraz przedstawił bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.

lasy26 listopada 2013r., rozwijając działalność w zakresie szerzenia wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej i ogólnie pojętego bezpieczeństwa, olsztyński odział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował wspólne warsztaty ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Gospodarzem warsztatów był Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, Pan Marek Trędowski.
W związku z tym, że było to pierwsze spotkanie obu stowarzyszeń, zaprezentowane zostały, w formie multimedialnej, pokazy historii, działalności oraz dokonań zarówno stowarzyszeń, jak i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
Spotkanie poprowadzili prezesi: SITLiD – Kolega Sebastian Smoluk, jednocześnie będący Zastępcą Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz SITP, Kolega Robert Fliciński.
W spotkaniu w sposób aktywny, poprzez przedstawienie prezentacji działalności PSP, uczestniczył także Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Michał Kamieniecki.
Podczas warsztatów przybliżone zostały także zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W pełni profesjonalnie, a jednocześnie bardzo przystępnie, zagadnienia te omówił Kolega Krzysztof Szewczak z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. Poza zapoznaniem lub przypomnieniem sobie teorii, każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia sposobu prowadzenia resuscytacji na fantomie.
Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem, przy którym prowadzona była dalsza wymiana doświadczeń między członkami SITP i SITLiD.
Sadząc po opiniach i wstępnie składanych deklaracjach, kolejne wspólne spotkanie pozostaje tylko kwestią czasu!


Foto: Maria Piskur, Nadleśnictwo Jedwabno

ZG30lat 001]11 października 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym PROMENADA w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego SITP z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z udziałem prezesów oddziałów SITP, członków Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych. Na zaproszenie prezesa SITP Bronisława Skaźnika w spotkaniu uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W części posiedzenia poświęconej jubileuszowi 30-lecia prezes SITP przedstawił rys historyczny Stowarzyszenia, podkreślając m.in. że współpraca z Państwową Strażą Pożarną stanowi bardzo ważny element w działalności Stowarzyszenia. Wiele podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć nie zostałoby zrealizowanych bez życzliwego wsparcia i pomocy ze strony Komendy Głównej PSP i jej kierownictwa. Stwierdził także, że szczególną życzliwość dla działań Stowarzyszenia odczuwa się od czasu kiedy funkcję komendanta głównego PSP sprawuje gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Współpraca stała się wręcz modelowa, z obopólną chęcią pomocy.
Podczas spotkania swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielił się m.in. Henryk Jaworski - prezes SITP w okresie dwóch pierwszych kadencji, Członek Honorowy SITP.
W swoim wystąpieniu gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił zasługi Stowarzyszenia w promowaniu na przestrzeni 30 lat wiedzy o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym także o ważnej roli jaką w tym zakresie spełnia kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”, wydawany przez Stowarzyszenie już od 11 lat. Nawiązując do przedstawionego rysu historycznego stwierdził, że był to dla Stowarzyszenia czas wytężonej i owocnej pracy i sukcesów odgrywających bardzo ważną rolę w budowaniu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił także, że sukcesy te przekładają się na bardzo dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant główny PSP zobowiązał się również do udzielania daleko idącego wsparcia w różnego rodzaju przedsięwzięciach Stowarzyszenia realizowanych na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Następnie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz przekazał na ręce prezesa SITP plakietę z życzeniami z okazji jubileuszu 30-lecia SITP.
W dalszej części spotkania prezes SITP wręczył członkom Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych SITP wyróżnienia honorowe SITP i NOT za wielkie zaangażowanie i fachowość w promowaniu najlepszych prac dyplomowych związanych z ochroną przeciwpożarową dyplomantów wyższych uczelni.
Oddział SITP w Olsztynie reprezentowany był przez prezesa, Roberta Flicińskiego.

Opracowano na podstawie materiałów SITP i KG PSP.
Foto: Zdzisław Kiedio.