• 1

  Witamy na stronie SITP Olsztyn

 • 2

  Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2023 - Custom text here

Zdjcie0644aW dniach 8-11 maja 2014 roku na bazie Portu Jachtowego Marina Bełbot Yacht Charter w Wilkasach nad Jeziorem Tajty odbyły się III Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP i Puchar 30.lecia Oddziału Stołecznego SITP. Załogi startowały w dwóch kategoriach: na turystycznych jachtach kabinowych Bolero 805 i Bingo 930. W regatach po raz pierwszy udział wzięła także reprezentacja SITP Oddział w Olsztynie w składzie:

 • kol. Jacek Baczewski,
 • kol. Robert Fliciński,
 • kol. Mariusz Klemański,
 • kol. Tomasz Lacki.

Po dwóch dobach naprawdę wyczerpujących zawód nasza ekipa szczęśliwie dopłynęła do mety, zajmując bardzo dobrą VII lokatę.

Zwycięzcami regat okazały się reprezentacje z Warszawy, ale za rok już przygotowujemy się do rewanżu!!

IMG 20140403 123118W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków SITP Oddział w Olsztynie.

Spotkanie przebiegło wg programu:

 • podsumowana została działalność Oddziału SITP w roku 2013.
 • przedstawione zostały i poddane dyskusji plany działalności na rok 2014 r.
 • dokonano zmiany w członkach Zarządu SITP Oddział w Olsztynie.
 • Omówiono stan realizacji i złożenia do orgnizacji konferencji konferencji NT. pożarów wewnętrznych - czerwiec 2014 r.
 • dyskutowno o sprawach związanych z funkcjonowaniem SITP w Olsztynie.

Walne Zebranie zaszczycił swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki, który podziękował członkom Stowarzyszenia za pracę na rzecz szerzenia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zadeklarował pomoc w działalności olsztyńskiego oddziału. Prezes SITP Oddział w Olsztynie podziękował Komendantowi za okazywane wsparcie oraz przedstawił bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.

lasy26 listopada 2013r., rozwijając działalność w zakresie szerzenia wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej i ogólnie pojętego bezpieczeństwa, olsztyński odział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował wspólne warsztaty ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Gospodarzem warsztatów był Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, Pan Marek Trędowski.
W związku z tym, że było to pierwsze spotkanie obu stowarzyszeń, zaprezentowane zostały, w formie multimedialnej, pokazy historii, działalności oraz dokonań zarówno stowarzyszeń, jak i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
Spotkanie poprowadzili prezesi: SITLiD – Kolega Sebastian Smoluk, jednocześnie będący Zastępcą Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz SITP, Kolega Robert Fliciński.
W spotkaniu w sposób aktywny, poprzez przedstawienie prezentacji działalności PSP, uczestniczył także Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Michał Kamieniecki.
Podczas warsztatów przybliżone zostały także zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W pełni profesjonalnie, a jednocześnie bardzo przystępnie, zagadnienia te omówił Kolega Krzysztof Szewczak z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. Poza zapoznaniem lub przypomnieniem sobie teorii, każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia sposobu prowadzenia resuscytacji na fantomie.
Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem, przy którym prowadzona była dalsza wymiana doświadczeń między członkami SITP i SITLiD.
Sadząc po opiniach i wstępnie składanych deklaracjach, kolejne wspólne spotkanie pozostaje tylko kwestią czasu!


Foto: Maria Piskur, Nadleśnictwo Jedwabno

ZG30lat 001]11 października 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym PROMENADA w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego SITP z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z udziałem prezesów oddziałów SITP, członków Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych. Na zaproszenie prezesa SITP Bronisława Skaźnika w spotkaniu uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W części posiedzenia poświęconej jubileuszowi 30-lecia prezes SITP przedstawił rys historyczny Stowarzyszenia, podkreślając m.in. że współpraca z Państwową Strażą Pożarną stanowi bardzo ważny element w działalności Stowarzyszenia. Wiele podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć nie zostałoby zrealizowanych bez życzliwego wsparcia i pomocy ze strony Komendy Głównej PSP i jej kierownictwa. Stwierdził także, że szczególną życzliwość dla działań Stowarzyszenia odczuwa się od czasu kiedy funkcję komendanta głównego PSP sprawuje gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Współpraca stała się wręcz modelowa, z obopólną chęcią pomocy.
Podczas spotkania swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielił się m.in. Henryk Jaworski - prezes SITP w okresie dwóch pierwszych kadencji, Członek Honorowy SITP.
W swoim wystąpieniu gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił zasługi Stowarzyszenia w promowaniu na przestrzeni 30 lat wiedzy o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym także o ważnej roli jaką w tym zakresie spełnia kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”, wydawany przez Stowarzyszenie już od 11 lat. Nawiązując do przedstawionego rysu historycznego stwierdził, że był to dla Stowarzyszenia czas wytężonej i owocnej pracy i sukcesów odgrywających bardzo ważną rolę w budowaniu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił także, że sukcesy te przekładają się na bardzo dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant główny PSP zobowiązał się również do udzielania daleko idącego wsparcia w różnego rodzaju przedsięwzięciach Stowarzyszenia realizowanych na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Następnie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz przekazał na ręce prezesa SITP plakietę z życzeniami z okazji jubileuszu 30-lecia SITP.
W dalszej części spotkania prezes SITP wręczył członkom Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych SITP wyróżnienia honorowe SITP i NOT za wielkie zaangażowanie i fachowość w promowaniu najlepszych prac dyplomowych związanych z ochroną przeciwpożarową dyplomantów wyższych uczelni.
Oddział SITP w Olsztynie reprezentowany był przez prezesa, Roberta Flicińskiego.

Opracowano na podstawie materiałów SITP i KG PSP.
Foto: Zdzisław Kiedio.

DSC082297 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w Olsztynie, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zorganizował konferencję szkoleniową pt.: „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”.
Konferencja, którą otworzyli:

 • prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Senator RP,
 • st. bryg. Jan Słupski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
 • kol. Robert Fliciński, Prezes Oddziału SITP w Olsztynie,

odbyła się w sali konferencyjnej UWM przy ul. Heweliusza 4 w Olsztynie.
Tematyka konferencji poświęcona była zachowaniu się i odporności ogniowej konstrukcji budowlanych w warunkach pożarowych, a także sposobom skutecznego prowadzenia działań gaśniczych na wypadek pożarów wewnętrznych i szkolenia w tym zakresie.
 Wyjątkowość konferencji polegała na jej międzynarodowym aspekcie. Wykładowcami byli m.in. światowej sławy eksperci z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, John McDonough i Shan Raffel z Australii, którzy są współautorami publikacji, pt.: „3D firefighting", omawiającej kompleksowo nowoczesne metody gaszenia pożarów oraz związane z nimi zagrożenia. Wykładowcy z Australii po raz pierwszy gościli w Polsce, natomiast możliwość ich wysłuchania była wydarzeniem, co najmniej na skalę europejską.
Za rok planowana jest kolejna konferencja, na którą już zapraszamy...
Tematy konferencji „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”:
•    Oddziaływania na konstrukcje budowlane w warunkach pożaru - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Projektowanie konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych. Palący problem izolacji - Maria Dreger, Rockwool Polska,
•    Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych  - mgr inż. Marek Łukomski – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych mgłą wodną - Sławomir Karkocha, Instac
•    Wentylacja strumieniowa. Systemy zabezpieczające ekipy ratownicze - Włodzimierz Łącki, Fläkt Woods Polska,
•    Skuteczne działanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych - Leszek Demidowicz, Ambient System,
•    Realizacja szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – doświadczenia krajów członkowskich CTIF - bryg. Jacek Borowski, Komenda Główna PSP,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych. Standardy szkolenia a rzeczywistość - st. kpt. Szymon Kokot-Góra, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
•    Realistyczne szkolenie. Po co zawracać sobie głowę? - Shan Raffel – Australia,
•    Zachowanie się pożaru a zachowanie strażaka. Gdzie jest „nasze” miejsce? - John McDonough– Australia,

/Opracował - Robert Fliciński/