• 1

  Witamy na stronie SITP Olsztyn

 • 2

  Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2022 - Custom text here

pozary wewn 360Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz przy współudziale UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych i CTIF (Międzynarodowy Techniczny Komitet ds. Zapobiegania i Zwalczania Pożarów) organizują Międzynarodową Konferencję „Pożary Wewnętrzne”, która odbędzie się w dniach 21-22 września br. w Hotelu ZAMEK RYN****.

Patronat honorowy:
Komentand Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali krajowej, które po raz trzeci odbędzie się w Polsce. W konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli środowisk i władz centralnych oraz wojewódzkich struktur SITP, PSP i inżynierii ochrony przeciwpożarowej.

Konferencja Międzynarodowa Pożary Wewnętrzne to coroczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, sposobami zapobiegania, ograniczania skutków i zwalczania pożarów wewnętrznych oraz zapoznająca z wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Osoby zainteresowane zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej, poprzez udział w konferencji, mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie, jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem jest to też okazja, aby wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać kontakty z międzynarodowym gronem opiniotwórczych ekspertów, których nie spotka się podczas innych wydarzeń w Polsce. Przedstawiane podczas konferencji wyniki badań, wiedza oraz praktyki są przenoszone na krajowe środowisko, jako zasoby stanowiące nowe podejścia i rozwiązania w danej dziedzinie. Ponadto w pamięci uczestników konferencji pozostaje zawsze tematyczna kolacja na zadaszonym Dziedzińcu klimatycznego Zamku w Rynie.


Program Ryn 2015 3 01Program Ryn 2015 3 02

kol2174W dniach 2-4 października 2014 r. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego SITP z udziałem Prezesów Oddziałów, Członków Honorowych SITP, Rady Izby Rzeczoznawców SITP i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych . Oddział Olsztyński reprezentował kol. Robert Fliciński.

Podczas posiedzenia. Przedyskutowany został projektu "małej nowelizacji" statutu FSNT NOT a także projekt normy europejskiej o usługach w ochronie przeciwpożarowej. Ponadto nastąpiło podsumowani dotychczasowej działalności SITP i przedstawienie planów do realizacji w roku bieżącym.

Prezes Oddziału SITP w Olsztynie otrzymał podziękowania, złożone przez członków ZG SITP dla całego Oddziału SITP w Olsztynie, za przeprowadzanie na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym czerwcowej konferencji nt. pożarów wewnętrznych.

DSC05882W dniach 9-10 czerwca 2014 roku w pięknych sceneriach średniowiecznego Zamku w Rynie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Pożary wewnętrzne”.
Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych.
Patronatem honorowym konferencję objęli: Komendant Główny PSP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rektor UWM.
Było to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali światowej, które po raz pierwszy miało miejsce w Polsce. Konferencja Międzynarodowa Pożary Wewnętrzne to coroczna konferencja grupy IFIW (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych) odbywająca się co roku w innym kraju.
Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Osoby zainteresowane zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej miały okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem była też okazja wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać kontakty z międzynarodowym gronem opiniotwórczych ekspertów. Udział gości zagranicznych był doskonałą okazją do zacieśniania współpracy. Wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, wynikał z udziału ekspertów z 18 krajów w tym m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Hong Kongu i wielu krajów Europy sprawia, że konferencja jest niezwykle wyjątkowym wydarzeniem.
W całym wydarzeniu wzięło udział 220 osób.
Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów:
- kol. Robert Fliciński, Prezes SITP Oddział w Olsztynie,
- st. bryg. Mirosław Rutecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
- Steven Kerber – Szef Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Pożarów UL IFSR ze Stanów Zjednoczonych.
Całą konferencję w sposób nieoceniony moderował kol. dr Dariusz Ratajczak.
Swoją obecnością konferencję uświetnili:
• Prezes SITP, Bronisław Skaźnik
• Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP, bryg. Jacek Borowski
• Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg Tomasz Leszczyński
• Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Janusz Wiśniewski,
• Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP, Ryszard Małolepszy
• Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr Dariusz Ratajczak
• Dyrektor Biura Wykonawczego ZOW ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński
Tematy konferencji:

 • Wentylacja pożarowa - Stefan Svensson (Szwecja)
 • Najnowsze badania nad środowiskiem pożaru i taktyką działań gaśniczych - Steve Kerber (Stany Zjednoczone)
 • Szkolenie z użyciem ognia jako symulacja- Ed Hartin (Stany Zjednoczone)
 • FIRE: nowa definicja ognia - Peter McBride (Kanada)
 • Kontrola przepływu gazów pożarowych a powiązane kwestie taktyczne - Michael Reick (Niemcy)
 • przerwa kawowa
 • Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce - Szymon Kokot-Góra (Polska)
 • Pokaz wykorzystania miniatur obiektów do symulacji warunków pożaru - Shan Raffel (Australia)
 • Demonstracja technik operowania prądami gaśniczymi - John McDonough (Australia), Karel Lambert (Belgia)

Całe przedsięwzięcie wspomogły firmy:

 • Flakt Woods
 • Rockwool Polska
 • Mercor
 • D+H
 • Ambient System
 • Polon-Alfa
 • Promat
 • PPH GRAS
 • Protekta
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
 • Grupa Egeria
 • Procom

Niezapomnianym wspomnieniem z konferencji, poza nabytymi wiedzą i doświadczeniem, na pewno będzie wyjątkowa kolacja w scenerii i strojach średniowiecznych.

Do zobaczenia za rok.

Zdjcie0644aW dniach 8-11 maja 2014 roku na bazie Portu Jachtowego Marina Bełbot Yacht Charter w Wilkasach nad Jeziorem Tajty odbyły się III Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP i Puchar 30.lecia Oddziału Stołecznego SITP. Załogi startowały w dwóch kategoriach: na turystycznych jachtach kabinowych Bolero 805 i Bingo 930. W regatach po raz pierwszy udział wzięła także reprezentacja SITP Oddział w Olsztynie w składzie:

 • kol. Jacek Baczewski,
 • kol. Robert Fliciński,
 • kol. Mariusz Klemański,
 • kol. Tomasz Lacki.

Po dwóch dobach naprawdę wyczerpujących zawód nasza ekipa szczęśliwie dopłynęła do mety, zajmując bardzo dobrą VII lokatę.

Zwycięzcami regat okazały się reprezentacje z Warszawy, ale za rok już przygotowujemy się do rewanżu!!

IMG 20140403 123118W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków SITP Oddział w Olsztynie.

Spotkanie przebiegło wg programu:

 • podsumowana została działalność Oddziału SITP w roku 2013.
 • przedstawione zostały i poddane dyskusji plany działalności na rok 2014 r.
 • dokonano zmiany w członkach Zarządu SITP Oddział w Olsztynie.
 • Omówiono stan realizacji i złożenia do orgnizacji konferencji konferencji NT. pożarów wewnętrznych - czerwiec 2014 r.
 • dyskutowno o sprawach związanych z funkcjonowaniem SITP w Olsztynie.

Walne Zebranie zaszczycił swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki, który podziękował członkom Stowarzyszenia za pracę na rzecz szerzenia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zadeklarował pomoc w działalności olsztyńskiego oddziału. Prezes SITP Oddział w Olsztynie podziękował Komendantowi za okazywane wsparcie oraz przedstawił bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.