• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2020 - Custom text here

IMG 20140403 123118W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków SITP Oddział w Olsztynie.

Spotkanie przebiegło wg programu:

  • podsumowana została działalność Oddziału SITP w roku 2013.
  • przedstawione zostały i poddane dyskusji plany działalności na rok 2014 r.
  • dokonano zmiany w członkach Zarządu SITP Oddział w Olsztynie.
  • Omówiono stan realizacji i złożenia do orgnizacji konferencji konferencji NT. pożarów wewnętrznych - czerwiec 2014 r.
  • dyskutowno o sprawach związanych z funkcjonowaniem SITP w Olsztynie.

Walne Zebranie zaszczycił swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki, który podziękował członkom Stowarzyszenia za pracę na rzecz szerzenia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zadeklarował pomoc w działalności olsztyńskiego oddziału. Prezes SITP Oddział w Olsztynie podziękował Komendantowi za okazywane wsparcie oraz przedstawił bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.