• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2020 - Custom text here

lasy26 listopada 2013r., rozwijając działalność w zakresie szerzenia wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej i ogólnie pojętego bezpieczeństwa, olsztyński odział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował wspólne warsztaty ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Gospodarzem warsztatów był Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, Pan Marek Trędowski.
W związku z tym, że było to pierwsze spotkanie obu stowarzyszeń, zaprezentowane zostały, w formie multimedialnej, pokazy historii, działalności oraz dokonań zarówno stowarzyszeń, jak i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
Spotkanie poprowadzili prezesi: SITLiD – Kolega Sebastian Smoluk, jednocześnie będący Zastępcą Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz SITP, Kolega Robert Fliciński.
W spotkaniu w sposób aktywny, poprzez przedstawienie prezentacji działalności PSP, uczestniczył także Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Michał Kamieniecki.
Podczas warsztatów przybliżone zostały także zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W pełni profesjonalnie, a jednocześnie bardzo przystępnie, zagadnienia te omówił Kolega Krzysztof Szewczak z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. Poza zapoznaniem lub przypomnieniem sobie teorii, każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia sposobu prowadzenia resuscytacji na fantomie.
Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem, przy którym prowadzona była dalsza wymiana doświadczeń między członkami SITP i SITLiD.
Sadząc po opiniach i wstępnie składanych deklaracjach, kolejne wspólne spotkanie pozostaje tylko kwestią czasu!


Foto: Maria Piskur, Nadleśnictwo Jedwabno