• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2020 - Custom text here

ZG30lat 001]11 października 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym PROMENADA w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego SITP z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z udziałem prezesów oddziałów SITP, członków Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych. Na zaproszenie prezesa SITP Bronisława Skaźnika w spotkaniu uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W części posiedzenia poświęconej jubileuszowi 30-lecia prezes SITP przedstawił rys historyczny Stowarzyszenia, podkreślając m.in. że współpraca z Państwową Strażą Pożarną stanowi bardzo ważny element w działalności Stowarzyszenia. Wiele podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć nie zostałoby zrealizowanych bez życzliwego wsparcia i pomocy ze strony Komendy Głównej PSP i jej kierownictwa. Stwierdził także, że szczególną życzliwość dla działań Stowarzyszenia odczuwa się od czasu kiedy funkcję komendanta głównego PSP sprawuje gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Współpraca stała się wręcz modelowa, z obopólną chęcią pomocy.
Podczas spotkania swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielił się m.in. Henryk Jaworski - prezes SITP w okresie dwóch pierwszych kadencji, Członek Honorowy SITP.
W swoim wystąpieniu gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił zasługi Stowarzyszenia w promowaniu na przestrzeni 30 lat wiedzy o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym także o ważnej roli jaką w tym zakresie spełnia kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”, wydawany przez Stowarzyszenie już od 11 lat. Nawiązując do przedstawionego rysu historycznego stwierdził, że był to dla Stowarzyszenia czas wytężonej i owocnej pracy i sukcesów odgrywających bardzo ważną rolę w budowaniu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił także, że sukcesy te przekładają się na bardzo dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant główny PSP zobowiązał się również do udzielania daleko idącego wsparcia w różnego rodzaju przedsięwzięciach Stowarzyszenia realizowanych na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Następnie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz przekazał na ręce prezesa SITP plakietę z życzeniami z okazji jubileuszu 30-lecia SITP.
W dalszej części spotkania prezes SITP wręczył członkom Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych SITP wyróżnienia honorowe SITP i NOT za wielkie zaangażowanie i fachowość w promowaniu najlepszych prac dyplomowych związanych z ochroną przeciwpożarową dyplomantów wyższych uczelni.
Oddział SITP w Olsztynie reprezentowany był przez prezesa, Roberta Flicińskiego.

Opracowano na podstawie materiałów SITP i KG PSP.
Foto: Zdzisław Kiedio.