• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2023 - Custom text here

DSC082297 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w Olsztynie, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zorganizował konferencję szkoleniową pt.: „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”.
Konferencja, którą otworzyli:

  • prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Senator RP,
  • st. bryg. Jan Słupski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
  • kol. Robert Fliciński, Prezes Oddziału SITP w Olsztynie,

odbyła się w sali konferencyjnej UWM przy ul. Heweliusza 4 w Olsztynie.
Tematyka konferencji poświęcona była zachowaniu się i odporności ogniowej konstrukcji budowlanych w warunkach pożarowych, a także sposobom skutecznego prowadzenia działań gaśniczych na wypadek pożarów wewnętrznych i szkolenia w tym zakresie.
 Wyjątkowość konferencji polegała na jej międzynarodowym aspekcie. Wykładowcami byli m.in. światowej sławy eksperci z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, John McDonough i Shan Raffel z Australii, którzy są współautorami publikacji, pt.: „3D firefighting", omawiającej kompleksowo nowoczesne metody gaszenia pożarów oraz związane z nimi zagrożenia. Wykładowcy z Australii po raz pierwszy gościli w Polsce, natomiast możliwość ich wysłuchania była wydarzeniem, co najmniej na skalę europejską.
Za rok planowana jest kolejna konferencja, na którą już zapraszamy...
Tematy konferencji „Pożary wewnętrzne – od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”:
•    Oddziaływania na konstrukcje budowlane w warunkach pożaru - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Projektowanie konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe - dr Barbara Deja – Wydział Nauk Technicznych UWM,
•    Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych. Palący problem izolacji - Maria Dreger, Rockwool Polska,
•    Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych  - mgr inż. Marek Łukomski – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych mgłą wodną - Sławomir Karkocha, Instac
•    Wentylacja strumieniowa. Systemy zabezpieczające ekipy ratownicze - Włodzimierz Łącki, Fläkt Woods Polska,
•    Skuteczne działanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych - Leszek Demidowicz, Ambient System,
•    Realizacja szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – doświadczenia krajów członkowskich CTIF - bryg. Jacek Borowski, Komenda Główna PSP,
•    Gaszenie pożarów wewnętrznych. Standardy szkolenia a rzeczywistość - st. kpt. Szymon Kokot-Góra, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
•    Realistyczne szkolenie. Po co zawracać sobie głowę? - Shan Raffel – Australia,
•    Zachowanie się pożaru a zachowanie strażaka. Gdzie jest „nasze” miejsce? - John McDonough– Australia,

/Opracował - Robert Fliciński/