• 1

  Witamy na stronie SITP Olsztyn

 • 2

  Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2023 - Custom text here

W dniach 17-18 września 2018 roku, w  Olsztynie, odbyła się VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne”, współorganizowana przez KW PSP w Olsztynie oraz olsztyński oddział SITP. Konferencję patronatem honorowym objął Komendant Główny Państwowej| Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski. Po raz kolejny konferencja poruszała tematykę pożarów wewnętrznych z wielu perspektyw: projektowe, prewencyjnej, operacyjnej i szkoleniowej, w tym roku również zdrowotnej.

Przywitania gości dokonał prezes olsztyńskiego oddziału SITP Mariusz Klemański, a oficjalnego otwarcia, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Bogdan Wierzchowski. W tej części miało tez miejsce uhonorowanie członków regionalnej struktury SITP srebrnymi odznakami SITP, którego dokonał Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kol. Bronisław Skaźnik.

Prelegenci dostarczyli uczestnikom wielu cennych informacji a z przebiegiem pierwszego dnia można zapoznać się poniżej:

 • prof. Anna A. Stec (UCLan, Wielka Brytania) wygłosiła prelekcję: Ekspozycja zawodowa strażaków na toksyczne produky pożarów a podwyższona zachorowalność na nowotwory;
 • dr Grzegorz Krajewski (ITB, Polska) wygłosił prelekcję: Wentylacja pożarowa przestrzeni o małej kubaturze w nowoprojektowanych obiektach wielofunkcyjnych;
 • dr Ricardo Weewer (IFV, Holandia) wygłosił prelekcję: Badania naukowe Holenderskiej Akademii Pożarniczej w codziennej służbie interwencyjnej straży pożarnych;
 • dr Dorota Brzezińska (Politechnika Łódzka, Polska) wygłosiła prelekcję: Nawiew powietrza uzupełniającego do celów oddymiania – najczęściej popełniane błędy projektowe i ich skutki’
 • kpt. Andrew Starnes (Charlotte, USA) wygłosił internetowa prelekcję: Termowizja dla Straży Pożarnych – dodatkowy zmysł wymagający dodatkowego zrozumienia;
 • mł. bryg. w st. spocz. Bartosz Klich wygłosił prelekcję: Sprzęt, techniki i współczesna taktyka w pożarach wewnętrznych;
 • Monika Hyjek, (Rockwool Izolacje Budowalne) wygłosiła prelekcję:  Ściany zewnętrzne budynków w kontekście wymagań aktualnych warunków technicznych’
 • por. Kevin O’Donnel (Hoffman Estates, USA) wygłosił prelekcje: Urządzenie HydroVent: cztery dekady strażackiego doświadczenia’
 • mł. bryg. Szymon Kokot-Góra (KWPSP w Olsztynie, Polska) wygłosił prelekcję: Szkolenie instruktorów jako fundament systemu.

Drugiego dnia, w ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się pokazy praktyczne urządzenia HydroVent. Były one tez okazja do przybliżenia zebranym osobom założeń systemu budowy trenażerów oraz tworzenia uregulowań wspierających system szkolenia w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Przy okazji zaprezentowano szerokie możliwości tego stanowiska do ćwiczeń.

Konferencja przyniosła wiele cennych zdobyczy: spopularyzowała nową wiedzę, zainicjowała rozwojowe przedsięwzięcia i zapewniła szeroka wymianę kontaktów oraz doświadczeń. Poza uczestnikami z kraju, udział wzięli prelegenci oraz goście z: wielkiej Brytanii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Litwy oraz Ukrainy.

Uczestnicy wyrażali zgodnie pozytywne opinie o przedsięwzięciu a organizatorzy zapowiedzieli szybkie przejście do organizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia!

Następnego dnia, 19 września, odbyły się zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie warsztaty tematyczne z zakresu wykorzystania termowizji oraz wentylacji hydraulicznej w działaniach taktycznych. Udział wzięli przedstawiciele szkół i ośrodków szkolenia PSP w terenu całego kraju a przedsięwzięcie zostało objęte procedura nadzoru dydaktycznego BS KG PSP. Warsztaty poprowadził gość konferencji, Kevin O’Donnel z Hoffman Estates Fire Department (departament na przedmieściach Chicago) oraz mł. bryg. Szymon Kokot-Góra z KW PSP w Olsztynie. Warsztaty otworzyli Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swym Zastępcą. Duże zainteresowanie i zaangażowanie w część praktyczną warsztatów ze strony uczestników pozwoliło na bogatą wymianę doświadczeń, która – mamy nadzieję – przełoży się na wdrażanie trendów rozwojowych w działalności edukacyjnej naszej krajowej kadry dydaktycznej.

Tekst: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra, zdjęcia KW PSP w Olsztynie oraz Piotr Zwarycz (obiektiv.com).