• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2024 - Custom text here

pozarywew2017small

 

W dniach 23-24 października w Olsztynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów wewnętrznych, organizowana przez Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie.

Wydarzenie, jakim jest coroczna konferencja, poświęcona tematyce bezpieczeństwa pożarowego połączonego ze skutecznością działań ratowniczo-gaśniczych, z każdym kolejnym rokiem przyciąga coraz więcej zainteresowanych z całego kraju. O popularności świadczy ilość uczestników, która w tym roku osiągnęła blisko 200 osób. Swoją obecnością zaszczycili m.in.:

• bryg. dr hab. Jerzy Gałaj prof. SGSP – prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
• st. bryg. Krzysztof Biskup – Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP,
• st. bryg. Włodzimierz Błaszczyński – p.o. Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP,
• Pan Jerzy Bronowicz – Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Obecność ekspertów z odpowiednich dziedzin pozwoliła zapoznać się zainteresowanym z najnowszymi wnioskami, technologiami oraz ich ciekawymi rozwiązaniami. Omówione podczas wykładów działania zostały przeniesione drugiego dnia konferencji do ośrodka szkolenia KW PSP, gdzie odbyły się pokazy, na których zaprezentowano m.in. taktykę praktycznego gaszenia zbiornika z LPG oraz skuteczności gaszenia mgłą wodną.
Tematyka wykładów V Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne”:
Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków – nowa metoda oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego – dr Dorota Brzezińska;
Strategie ochrony przeciwpożarowej – lekcje z największych pożarów – Paul Bryant;
Rozprzestrzenianie pożaru przez energooszczędne elewacje – Maria Dreger;
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w garażach po nowelizacji przepisów – dr Dorota Brzezińska;
Tendencje rozwojowe w stosowaniu armatury i urządzeń mgłowych w operacyjnych działaniach gaśniczych – Geoff Howard, Piotr Kumór;
Rozwój wykorzystania termowizji w działaniach interwencyjnych straży pożarnych – Christian Pehl;
Bezpieczeństwo strażaków podczas działań – Ole Hansen;
Zagrożenie wybuchem w trakcie prowadzenia działań w pożarach wewnętrznych – st. kpt. Łucja Rozwadowska;
Standaryzacja działań gaśniczych wg CTIF – Tore Eriksson;
Dynamika rozwoju pożarów w tunelach – stan obecny i perspektywy – mł. bryg. dr Rafał Porowski;
Szkolenie z użyciem ognia – problematyka transferu wiedzy i umiejętności ze szkoleń do działań operacyjnych – mł. bryg. Szymon Kokot-Góra.

/Opracowanie - Justyna Kornatowicz - KW PSP w Olsztynie/