• 1

    Witamy na stronie SITP Olsztyn

  • 2

    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Copyright 2024 - Custom text here

pozary wewn 360Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz przy współudziale UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych i CTIF (Międzynarodowy Techniczny Komitet ds. Zapobiegania i Zwalczania Pożarów) organizują Międzynarodową Konferencję „Pożary Wewnętrzne”, która odbędzie się w dniach 21-22 września br. w Hotelu ZAMEK RYN****.

Patronat honorowy:
Komentand Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali krajowej, które po raz trzeci odbędzie się w Polsce. W konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli środowisk i władz centralnych oraz wojewódzkich struktur SITP, PSP i inżynierii ochrony przeciwpożarowej.

Konferencja Międzynarodowa Pożary Wewnętrzne to coroczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, sposobami zapobiegania, ograniczania skutków i zwalczania pożarów wewnętrznych oraz zapoznająca z wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Osoby zainteresowane zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej, poprzez udział w konferencji, mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie, jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem jest to też okazja, aby wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać kontakty z międzynarodowym gronem opiniotwórczych ekspertów, których nie spotka się podczas innych wydarzeń w Polsce. Przedstawiane podczas konferencji wyniki badań, wiedza oraz praktyki są przenoszone na krajowe środowisko, jako zasoby stanowiące nowe podejścia i rozwiązania w danej dziedzinie. Ponadto w pamięci uczestników konferencji pozostaje zawsze tematyczna kolacja na zadaszonym Dziedzińcu klimatycznego Zamku w Rynie.


Program Ryn 2015 3 01Program Ryn 2015 3 02